Chat with us, powered by LiveChat 6 tips for å unngå hoggormbitt | Apotek For Deg

6 tips for å unngå hoggormbitt

Friluftsliv og reise
Viper snake in nature

Hoggorm er en av tre slangearter i Norge, og den eneste som er giftig. Normalt blir en hoggorm mellom 50 – 70 cm. Hunnen er vanligvis noe større enn hannen. Du kan finne hoggorm de fleste steder i Sør- og Midt-Norge, fra havet og opp snaufjellet. Hoggorm er sjelden å finne over 1000 moh., men det er gjort observasjoner opp til 1300 moh.

Hoggormen er ikke aggressiv, men derimot redd for mennesker. Hoggormen biter bare når den føler seg truet, og biter ikke før du kommer tett innpå med et par meter. Hoggtennene er kun noen millimeter lange, og kan ikke bite igjennom sko.

Hoggormen lever i åpne skoger, enger, myrer og lyngheier, men trives best i solvarmen på bakker og lier.

Heldigvis er det sjeldent at noen dør etter å ha blitt bitt av hoggorm. Ifølge forskning.no dør omtrent et menneske hvert tiende år av hoggormbitt. Skulle du bli bitt så gjør det svært vondt, og du bør kontakte lege eller ringe Giftinformasjon på tlf. 22 59 13 00.

Dersom du er allergisk, bør du være ekstra på vakt. Ofte er barn, gravide og eldre mer sårbare for giften enn andre. Har du blitt bitt av hoggorm kan man se to tydelige bittmerker.

Her kan du lese om seks tips for å unngå hoggormbitt:

  1. Hoggormen liker å sole seg på svaberg og varme stener. Nå hoggormen er kald har den lav kroppstemperatur, men når den varmes opp øker kroppstemperaturen, noe som gjør at den blir mye raskere. Se deg ekstra godt for på slike steder når solen varmer.
  2. Hoggormen er sky og liker ikke oppmerksomhet. Hvis du ser en hoggorm, hold deg i ro, trekk deg rolig tilbake slik at du ikke skremmer hoggormen. Den biter som oftest kun hvis den blir stresset.
  3. Hoggormen har ikke ører, men føler vibrasjonene i bakken. Gå hardt og tramp i bakken hvis du går inn i et område du vet det kan være hoggorm.
  4. Gå med støvler.
  5. Dropp shorts og kortbukse, og bruk heller langbukse. Ha buksa nedi sokkene for ekstra beskyttelse.
  6. Hoggormen holder til der det er smågnagere. Ta vekk busker og kratt rundt huset eller hytta. Ved å begrense tilgang til smågnagere, blir området ditt mindre attraktivt for hoggormen.

Hvis du blir bitt og hoggormen har brukt gift (ca. 30% av alle bitt er uten gift), er de vanlige symptomene følgende:

●     Rødme rundt bittstedet

●     Hevelse

●     Sterke smerter

Alvorlige tilfeller kan gi reaksjoner som:

●     Hevelse over hele kroppen

●     Kvalme

●     Oppkast

●     Hjertebank

●     Sjokk

●     Svimmelhet

●     Magesmerter

Gjør dette hvis du blir bitt:

●     Hold deg i ro, giften sprer seg raskere i kroppen ved bevegelser.

●     Hold bittstedet høyt.

●     Ikke stress eller løp. Barn burde bæres.

●     Kontakt lege.

Tiltak for å hindre at hoggorm kommer tett inn på hus og hytte:

●     Fjern høyt gress

●     Fjern busker og kratt

 

Oppdatert juni 2021

Kilder: Norsk Helseinformatikk (nhi.no), Folkehelseinstituttet (fhi.no), Forskning,no, www.wwf.no

Relaterte tips & råd