Forebygging av migrene

Medisin
Forebygging av migrene

Hva er migrene?

Migrene er en vanlig type kronisk hodepine som gjerne kjennetegnes med ensidig, pulserende hodepine som kan vare alt fra 4-72 timer. Smertene er hos mange ledsaget av kvalme, oppkast, lysskyhet og lydfølsomhet. Årsaken til migrene er ikke kjent, men kan utløses av for eksempel stress, sult, søvnmangel, hormonforandringer eller enkelte typer mat og drikke.

Under og etter et migrene anfall blir man gjerne medtatte og slitne. Vanlige følgesymptomer er nedstemhet, slitenhet, angst, nervøsitet, irritabel og svekket konsentrasjonsevne. Smertene kan gjøre det vanskelig å utføre daglige gjøremål, men det finnes flere gode behandlinger. Forebygging av migrene kan føre til reduksjon av hyppighet, intensitet og varighet av migreneanfallene, bedre livskvalitet og reduksjon av kostnader for samfunnet.

Hva er Glitinum?

Glitinum er det eneste reseptfrie legemiddelet i Norge som forebygger migrene. Glitinum er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som baserer seg utelukkende på lang brukstradisjon. Legemiddelet inneholder virkestoffet matrem som er blitt brukt i Europa i lang tid. I tillegg har kliniske studier vist at matrem kan forebygge migrene ved å redusere hyppighet og intensitet av migreneanfallene. Glitinum kan tas daglig, av voksne over 18 år med diagnosen migrene.

 

 

Kilder: NHI.NO, helsenorge.no, Norsk Medisinaldeport

Relaterte tips & råd