Chat with us, powered by LiveChat Skabb - hva er det og hvordan behandle? | Apotek For Deg

Hvordan kvitte seg med skabb?

Hud

Skabb, også kalt scabies, er en hudinfeksjon forårsaket av midden Sarcoptes scabiei. Skabb gir ofte intens kløe. Vanligvis kan ikke midden sees med det blotte øyet, men tunnelene den graver gir gjerne lyse sølvaktige linjer eller røde forhøyninger i huden. Skabb forsvinner ikke av seg selv, og må alltid behandles.

“Skabb skal alltid behandles, og de fleste legemidler er reseptfrie. “ – Oslo Universitetssykehus

Det er to virkestoffer som er aktuelle for å bli kvitt skabb; benzylbenzoat og permetrin. Men først: Hva er skabb? Hva er symptomer på skabb og hvordan smitter skabb?

Hva er skabb?

Skabb eller skabbmidd er en liten og gulbrun parasitt på opptil 0,4 mm i størrelse. Hunnmidden graver ganger i det øverste hudlaget hvor hun legger egg. Etter tre til fire dager klekker eggene til larver. Midden liker seg ofte på steder med tynn hud, f.eks. mellom fingre, på armene, under armene, på magen, på brystvorter, i huden rundt kjønnsorganer eller rumpen. Små barn kan få skabbganger under fotsålene og i hodebunnen.

Hunnmidden legger 2-3 egg daglig, og etter 3-4 dager klekkes eggene til larver. Etter 5-10 dager er larvene fullt utviklede skabbmidd. Disse kan leve i inntil to måneder. Skabbmidd som ikke lever i huden vil dø i løpet av et par timer i et tørt og varmt miljø. I sengetøy og undertøy der det er høyere luftfuktighet kan skabbmidden leve i et par døgn

Hvordan vet man at man har skabb?

Det finnes ingen selvtest for å sjekke om du har skabb. Skabb er så liten at du ikke kan se den, det som forteller deg at du har skabb er en intens kløe. Kløen kan være så sterk at du klør deg til blods. Symptomene forverres når du blir varm, svetter eller ligger under dynen om natten. Små væskefylte blemmer kan forekomme og de starter gjerne på hender og føtter før andre utsatte deler av kroppen. Disse kan senere utvikle seg til betente sår eller skorper. Kløen kan føles over hele kroppen, selv om utslettene er begrenset.

Barn får gjerne mer utbredte utslett enn voksne. Det kan ta to til åtte uker fra du er smittet med skabb til symptomene kommer. Dersom du har hatt skabb tidligere kan symptomene komme allerede etter en til tre dager.

“Det kan ta opp til åtte uker fra du er smittet med skabb til symptomene kommer.” – Felleskatalogen

Hvor klør du når du har skabb?

Det kan variere hvor på kroppen du klør når har skabb. Hos voksne er det vanligst å klø på håndleddet, underlivet, mage, innsiden av låret og mellom fingrene.

Hvordan smitter skabb?

Før var skabb assosiert med urenslighet og fattigdom, men i Europa ser vi ikke en slik sammenheng. Skabb smitter fra menneske til menneske ved hudkontakt over en lengre tid, gjerne over 15 minutter. Ofte ser en at skabb smitter gjennom seksuelt samvær, men skabb er ikke en kjønnssykdom. I sjeldne tilfeller kan en smittes via sengetøy, håndklær og klær brukt av en person med skabb kort tid i forveien.

Er skabb farlig?

Skabb er ikke farlig, men symptomene kan være svært plagsomme.

Slik kvitter du deg med skabb

Skabb forsvinner ikke av seg selv, og skal alltid behandles. Dersom du er smittet, skal hele husstanden behandles, uavhengig om de har symptomer eller ei. Eventuelle seksualpartnere skal også behandles. Det er viktig at alle behandles samtidig for å utelukke spredning.

Skabbmidd kan sitte igjen på klær, tekstiler og sengetøy opptil to til fire døgn. Derfor er det viktig å vaske alt av sengetøy, håndklær og klær som har vært nær huden, på 60 grader for å drepe skabbmidden. Dersom klærne ikke tåler en slik vask, kan det henges bort i en uke, eller legges i en pose og fryses over natten. Større plagg som yttertøy, dyner, tepper, puter og madrasser bør luftes godt og kjølig og settes bort.

Dersom barn er smittet av skabb må det gis beskjed til skole eller barnehage. Barnet kan gå i barnehagen eller på skolen først dagen etter at behandlingen er startet.

Behandling av skabb

Skabb kan behandles med permetrin krem eller benzylbenzoat liniment. Begge regnes som førstevalg ved behandling av skabb.

Behandling med permetrin krem

Permetrin krem er reseptfritt og kan brukes av voksne, gravide, ammende og barn ned til 2 måneder. Imidlertid bør barn under 2 år, gravide, ammende og eldre kun bruke permetrin krem i samråd med lege.

På apoteket finnes det to kremer med 5% permetrin: Nix krem og Permetrin Aurora Medical krem. Det aktive virkestoffet påvirker nervesystemet hos skabbmidden slik at den dør.

Permetrinkremen skal påføres om kvelden og vaskes av neste morgen. Huden skal være ren, tørr og avkjølt før behandling starter. Hos voksne og barn over 2 år påføres permetrin krem over hele kroppen utenom hodet og ansiktet, hvis ikke det er synlige skabbangrep på nakke eller hode. Hos barn under 2 år og eldre pasienter smøres også hals, ansikt, ører og hodebunn, unntatt området rundt øyne og munn. Husk å smøre godt mellom fingre og tær. Dersom hendene er vasket innen 8 timer etter påføring, f.eks. ved toalettbesøk, skal hendene smøres igjen. Dusj hele kroppen 24 timer etter påføring. Etter behandlingen tar du på rent tøy og skifter sengetøyet.

Behandlingen skal gjentas etter 1 uke.

Behandling med benzylbenzoat liniment

Dersom permetrinkrem ikke kan brukes kan man forsøke med Benzylbenozat liniment 25%. Linimentet er reseptfritt og kan kjøpes på apoteket. Det aktive virkestoffet i linimentet er benzylbenzoat som ødelegger skabbens nervesystem slik at den dør. Barn mellom 2-7 år kan behandles, men skal bruke en svakere, fortynnet konsentrasjon på 15%. Ved behandling av barn under 2 år bør man rådføre seg med lege.

Linimentet skal påsmøres totalt 3 ganger på tørr og ren hud. Bruk kompress eller bomullsdott. Huden må lufttørke i minst 5 minutter mellom hver påsmøring. Linimentet smøres over hele kroppen, inkludert ansiktet (utenom øyne og munn). Hos små barn skal også hodebunnen behandles. Steder som skal påsmøres, men som er lett å glemme er inni navlen, på ytre del av kjønnsorganer og rundt endetarmsåpningen. Husk også å smøre godt på huden mellom fingre og tær og i armhulene. Linimentet skal vaskes av etter 12 timer. Etter behandlingen tar du på rent tøy og skifter sengetøyet.

Behandlingen skal gjentas etter 1 uke.

Her kan du lese mer om hvordan du blir kvitt skabb med Benzylbenzoatliniment, steg for steg.

Mislykket behandling av skabb

Dersom du har mye skabb og lokalbehandling ikke fungerer eller kan brukes, kan legen forskrive reseptbelagte legemidler som Stromectol eller Scatol. Det aktive virkestoffet i disse tablettene er ivermektin som påvirker signaloverføringen i nervesystemet til parasitten slik at den lammes og dør. Dosering er 200 μg/kg kroppsvekt gitt som engangsdose. Ivermektin virker kun på skabbmidd og ikke på eggene, og behandlingen bør derfor gjentas etter 2 uker for å drepe nyklekte midd.

Tablettene tas med vann på tom mage. Man skal ikke spise 2 timer før eller 2 timer etter inntak av tablettene, men man kan drikke vann. Tablettene tas gjerne om kvelden.

Blåresept

Tablettbehandling mot skabb kan i noen tilfeller dekkes på blå resept. Ved behandling av skabb er reseptfri permetrinkrem eller benzylbenzoat liniment førstevalget. Slik kortvarig reseptfri behandling dekkes normalt ikke på blå resept. Siden lokalbehandling i de aller fleste tilfeller er effektiv, er ikke tablettbehandling førstevalg. For å få dekket tablettbehandlingen på blå resept må man derfor ha gjennomført minst én kur som består av to krembehandlinger, og ved kontroll hos lege etter 4 uker, fremdeles ha skabb.

Hvordan hindre gjensmitte av skabb

•     Vask alt av klær, tekstiler, sengetøy, kosedyr og puter du har vært i kontakt med den siste uken på 60 grader. Tøy som ikke tåler vask på 60 grader legges vekk i sju dager (til du har gjentatt behandling nummer to).

•     Ta av mobildekselet på mobilen og legg det bort i sju dager.

•     Sett bort sko som har vært i bruk under smitten i syv dager.

•     Støvsug sengen og madrassen. Snu overmadrassen. Sengen kan dekkes med plast (for eksempel dekkeplast til maling som fås kjøpt i byggevarebutikk), eller la den stå ubrukt i sju dager.

•     Dersom noen har ligget/sittet i sofaen skal den støvsuges grundig. Den kan også dekkes med plast eller stå ubrukt i sju dager. Du kan også snu sofaputene.

•     Bytt sengetøy før første påsmøring, og bytt deretter igjen neste dag.

Skal man kontakte lege ved mistanke om skabb?

•     Dersom du mistenker skabb bør du ta kontakt med din fastlege for å bekrefte diagnosen og for å utelukke andre diagnoser.

•     Dersom du har et svekket immunforsvar kan du få en mer alvorlig variant av skabb. Denne kalles skorpeskabb og skal undersøkes av en hudspesialist.

•     Barn under 2 år, gravide og eldre skal alltid kontakte lege før behandling.

Har du ytterligere spørsmål om riktig legemiddelbruk? Du finner mer informasjon i Felleskatalogens pasientutgave, eller ta gjerne kontakt med våre farmasøyter med faglig kunnskap og som er her for deg.

Kanskje du også er interessert i dette: Slik forebygger du flåttbitt

 

Oppdatert desember 2021.

Kilder: Oslo-universitetssykehus.no, Helsenorge.no, Felleskatalogen.no, Norsk Helseinformatikk – NHI.no, Legemiddelhåndboka.no, FHI.no, Relis, legemiddelverket.no

Apotek For Deg, Karl Johans gate 37, 0162 Oslo, tlf: 22 99 29 29

Du kan besøke oss her

Relaterte tips & råd