Chat with us, powered by LiveChat Munnbind – hvordan velge riktig? | Apotek For Deg

Munnbind – hvordan velge riktig?

Livsstil & Helse

Covid-19 pandemien har truffet oss som lyn fra klar himmel og hatt enorm innvirkning på våre liv i hele 2020. Fra å nesten ikke ha hørt om munnbind, ble munnbind et hett tema i alle medier og din og min hverdag.

Munnbind er et viktig tiltak i smittevernsammenheng, og anbefales bruk i situasjoner du ikke kan holde minst 1 meters avstand til neste person. Hva er forskjellen på de ulike typer munnbindene, og hvilken type bør jeg velge? Dette er spørsmål mange lurer på. Det er viktig med riktig valg og bruk av munnbind.

Forkjellige krav til ulike typer munnbind

Munnbind brukes som beskyttelse mot virus, bakterier eller forurensning. Det finnes både medisinske munnbind (type I, type II og IIR) og ikke-medisinske munnbind (tøymunnbind), laget for ulik bruk og som skal tilfredsstille ulike krav. Hvis du skal kjøpe munnbind, bør du forsikre deg om at munnbind til engangsbruk tilfredsstiller krav for medisinsk utstyr, eller et tøymunnbind som tilfredsstiller retningslinjer utarbeidet av Den europeiske standardiseringsorganisasjonen, CEN.

Medisinske munnbind

Munnbind type I, II og IIR er såkalte medisinske munnbind. Jo høyere typetall, jo høyere beskyttelse og filtrering har munnbindet (legemiddelverket). 

Type I (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 95 %) bør benyttes for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner i det offentlige. Disse anbefales vanligvis til bruk for pasienter eller andre (som ikke er helsepersonell) for å unngå å smitte andre eller selv bli smittet, men munnbind type I er ikke ment for helsepersonell.

Type II (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 98 %) er kirurgiske munnbind med den høyeste filtreringsgraden. De er laget til bruk i kirurgiske og medisinske miljøer i helsevesenet 

Type IIR (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 98 %) har samme egenskaper som type II, men munnbindet er i tillegg sprutbestandig, og kan være noe tyngre å puste gjennom.

Dette skal du se etter når du kjøper medisinske munnbind

Det kan være vanskelig å kunne se om et munnbind oppfyller kravene kun ut fra å studere selve munnbindet. Det stilles visse krav til at medisinske munnbind skal være riktig merket med hensyn på:

●     Bruksområde 

Produsent skal spesifisere type munnbind (type I, type II eller IIR) på emballasjen. Velg riktig munnbindtype etter tiltenkt bruk.

●     CE-merking

Medisinske munnbind er medisinsk utstyr og skal derfor være CE-merket. CE-merket fungerer som identifikasjon på at produktet oppfyller kravene i regelverket til medisinsk utstyr. Dette kravet er obligatorisk for alle medisinske utstyr som selges i Europa.  

●     Merking og bruksanvisning på norsk

Merking og bruksanvisning skal være på norsk, selv om det er brukt andre språk på pakningen også. 

●     Forholdsregler

Medisinske munnbind er beregnet for engangsbruk. På esken skal du kunne finne tydelig merking på at munnbindene kun skal brukes én gang, at de ikke er sterile, og det skal være symboler eller forklaring på hvordan de skal oppbevares. 

●     Opphav

På esken skal du også kunne finne produsentens navn eller firmanavn og adresse. Ofte er produsenten fra et land utenfor EØS, da skal det utnevnes en ansvarlig representant som holder til innenfor EØS-området (EC-representant). Navnet og adressen på representanten må også oppgis på pakningen.

●     Produksjonsdetaljer

Andre detaljer som er viktig for sporbarheten skal også oppgis på pakningen:

●     LOT-/Batchnummer: partiets serienummer

●     Produksjonsdato

●     Utløpsdato

Hvordan bruke medisinsk munnbind riktig?

 1. Vask eller desinfiser hendene grundig før du tar på munnbindet.
 2. Ta på munnbindet med den lyse siden mot ansiktet.
 3. Fest munnbindet med strikkene rundt ørene, eller rundt hodet dersom munnbindet har knytebånd.
 4. Klem nesebøylen ned på hver side av neseryggen og dra munnbindet godt ned under haken.
 5. Bruker du briller, festes disse oppå munnbindet.
 6. Berør munnbindet minst mulig under bruk.
 7. Ikke bruk samme munnbind mer enn fire timer.
 8. Husk at munnbind er kun til engangsbruk.

Etter bruk av medisinsk munnbind:

 1. Vask eller desinfiser hendene grundig.
 2. Ta av munnbindet ved å kun berøre strikkene/knytebåndene.
 3. Kast munnbindet som vanlig avfall.
 4. Vask eller desinfiser hendene grundig etter håndtering.

Ikke-medisinske munnbind

Tøymunnbind kalles også ikke – medisinsk munnbind og er ment til bruk utenfor helsetjenesten for engangs- eller gjenbruk (vaskbare). De kan være både hjemmelaget og fabrikkproduserte. Tøymunnbind er laget av tekstiler eller annet materiale. Dersom du ønsker å bruke tøymunnbind anbefales det at du bruker et tøymunnbind som har en dokumentert effekt på minst 70% filtrering av partikler.

Beskyttelsesgraden til tøymunnbind er ukjent, men de kan redusere dråpespredning (fra den som bruker munnbindet). Noen tøymunnbind har utskiftbare engangsfilter med en høy og dokumentert filtreringseffekt. Et tøymunnbind skal alltid vaskes på 60 grader mellom hver bruk.

Det kan lønne seg å ha flere tøymunnbind å skifte mellom fordi det er viktig å bytte tøymunnbind som blir fuktig. Det er også viktig å bytte til et rent munnbind når du har tatt det av for å spise. 

Når tøymunnbind skal selges på det norske markedet må en rekke krav være oppfylt. (Produktkontrolloven). Dette innebærer at produsenter og importører skal vurdere sikkerheten til produktet. Videre skal de gi deg som forbruker tydelig og lett tilgjengelig informasjon som gjør deg i stand til å vurdere sikkerheten ved produktet. Produktet skal ikke ha merking som antyder noen form for beskyttelsesklasse. Slike masker skal heller ikke CE-merkes. 

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen, CEN, har laget retningslinjer for produksjon av ikke-medisinske tøymunnbind. Dette er altså ikke en standard, men retningslinjer for produksjon. Tøymunnbind som er laget etter CEN-veiledningen er merket med CWA 17553:2020.

Hos ApotekForDeg kan du være trygt på at våre tøymunnbind tilfredsstiller krav til riktig merking og laget iht. CEN-veiledningen.

Hvordan bruke tøymunnbind riktig?

 1. Vask eller desinfiser hendene godt.
 2. Påse at tøymunnbind sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen.
 3. Bytt til rent tøymunnbind dersom det blir fuktig eller om du tar det av for å spise eller lignende.
 4. Rengjør hender etter du tar av tøymunnbind.
 5. Oppbevar det brukte tøymunnbindet i en lukket plastpose inntil du får vasket det.
 6. Vask tøymunnbind på 60 grader mellom hver bruk.

Beskytt deg mot Coronavirus med smitteverntiltak

Det er viktig å nevne at munnbind reduserer risikoen for å bli smittet, eller smitte andre, men god håndhygiene, hostehygiene og å holde avstand er de viktigste smitteverntiltakene for å forebygge smitte med covid-19.

Hvem bør ikke å bruke munnbind?

Av medisinske og andre årsaker er det ikke alle som kan bruke munnbind. Det gjelder blant annet følgende grupper:

●     Barn under 12 år er ikke anbefalt å bruke munnbind.

●     Barn under 2 år frarådes bruk av munnbind da det kan hindre fri pust/frie luftveier.

●     Personer som er bevisstløse eller har nedsatt bevissthetstilstand, eller av andre grunner ikke er i stand til å ta av munnbindet selv. 

●     Personer som har kronisk hjerte- og/eller lungesykdom. 

●     Personer med en sykdom eller tilstand som medfører nedsatt kognitiv. funksjon, eller der bruk av munnbind blir en stor psykisk belastning.

●     Personer som samhandler med hørselshemmede

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med våre farmasøyter her.

Oppdatert januar 2021.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Quality-Approved-badge-120px-2.jpg

Kilder: Legemiddelverket.no, Farmatid.no, Fhi.no, Helsenorge.no, Sykehusapotekene.no, Sikkerhverdag.no, Standard.no

Relaterte tips & råd