Chat with us, powered by LiveChat Verdt å vite om influensavaksine | Apotek For Deg

Verdt å vite om influensavaksine

Livsstil & Helse
apotekfordeg influensavaksine

Hvert eneste år, rundt september/oktober, kommer det en ny influensavaksine. Influensavaksinen er den mest effektive, forebyggende beskyttelsen vi har mot influensa, og den beskytter mot flere forskjellige influensavirus. Beskyttelsen varer i ca 6 måneder og det tar ca 14 dager fra vaksinen settes til den har full effekt. 

Vaksinen må tas hvert år, og når du tar influensavaksinen reduserer du risikoen for å få influensa med ca. 60-70%. Skulle du være så uheldig og få influensa likevel, kan du få mildere symptomer og redusert risiko for et alvorlig sykdomsforløp hvis du er vaksinert. Influensavaksinen gir ikke beskyttelse mot koronasykdom. 

”Influensavaksinen er den mest effektive, forebyggende beskyttelsen vi har mot influensa”

For personer som tilhører en risikogruppe er influensavaksinen svært viktig, spesielt nå i år 2020, ettersom det er mulig å få både influensa og Covid-19 samtidig, såkalt dobbeltinfeksjon.  

Influensasesongen krever mye ressurser og pasienter står for rundt 15.000 døgnopphold på sykehus, hvert eneste år. Små barn og eldre er de som hyppigst blir innlagt, og rundt 900 dør hvert år i snitt av influensa. Når du vaksinerer deg beskytter du ikke bare deg selv og andre sårbare rundt deg, du bidrar også til å redusere risikoen for at helsetjenesten blir overbelastet med tanke på den pågående koronasituasjonen.

”For personer som tilhører en risikogruppe kan influensavaksinen være livsviktig”

Disse bør ta influensavaksinen:

Risikogrupper
●     Gravide i 2. og 3. trimester 
●     Gravide i første trimester som tilhører en annen risikogruppe
●     Alle over 65 år
●     Barn og voksne med alvorlige eller kroniske sykdommer.
– Diabetes type 1 og 2
– Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
– Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
– Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
– Ved svært alvorlig fedme med en KMI over 40.
●     Alle som bor på sykehjem eller aldershjem
●     De som bor sammen med personer med svekket immunforsvar
●     Personer som jobber med griser eller på andre måter har regelmessig kontakt med levende griser. 
●     Helsepersonell 

Har vaksinen bivirkninger?

Ja, men de er vanligvis veldig milde, og ingenting sammenlignet med en influensainfeksjon. Vanlige bivirkninger er de samme som med alle andre vaksiner: Du kan bli øm og rød på stikkstedet, få lett feber og muskelsmerter, samt føle deg litt uvel etter at du har fått vaksinen. Grunnen til det er at immunforsvaret mobiliseres og gjør seg kjent med den
den inaktiverte/drepte virusdelen som vaksinen inneholder. Du kan ikke få influensasykdom av influensavaksinen.

Hvorfor må influensavaksinen tas årlig?

Influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Det sirkulerer også mange forskjellige varianter av influensaviruset, og det varierer fra sesong til sesong hvilken variant som dominerer. Personer i risikogrupper anbefales derfor å ta influensavaksine årlig.

Hvorfor anbefales influensavaksinen til gravide?

Influensavaksinen beskytter både den gravide og barnet. Barnet vil også være beskyttet ca 6 måneder etter fødsel. Gravide har i tillegg økt risiko for et alvorlig sykdomsforløp, og influensa gir noe økt risiko for dødfødsel. 

Er det noen som ikke bør ta influensavaksinen?

Ja, vaksinen skal ikke tas om du har akutt infeksjon og feber. Personer som har hatt en allergisk reaksjon på vaksinen tidligere skal ikke ta vaksinen uten å prate med legen sin først. Ved akutt-allergiske reaksjoner mot egg skal heller ikke vaksinen tas. 

Hva består vaksinen av?

Det finnes mange forskjellige influensavaksiner og de består enten av virusdeler (splittvaksine) eller rensede overflateproteiner fra virus. Influensaviruset dyrkes i hønseegg som en del av produksjonsprosessen. Deretter blir virusene høstet fra eggene, renset og inaktivert. De gjennomgår deretter en behandlingsprosess der de enten deles opp i biter eller der overflateproteinet isoleres. Det er disse delene som gir opphav til influensavaksinen. Resten av ingrediensene i vaksinen er salter og vann. Influensavaksinen inneholder ikke aluminium eller kvikksølv. Ettersom det bare benyttes inaktiverte/døde virusdeler kan influensavaksinen ikke gi influensa.

Årets influensavaksine er Vaxigrip Tetra som inneholder inaktiverte virusdeler (splittvaksine).

Når og hvor kan jeg vaksinere meg?

I Norge starter influensasesongen vanligvis rett før jul og varer til februar/mars, med en topp rundt nyttår eller vinterferien. Det anbefales å ta vaksinen før influensasesongen starter. Influensavaksinen er vanligvis tilgjengelig fra september. Prisen varierer fra kommune til kommune. Flere apotek tilbyr nå influensavaksine. Du som bor i Oslo kan vaksinere deg hos oss på følgende apotek:
Ditt apotek Glasmagasinet eller Ditt apotek PaleetKlikk her for å bestille time. 

Jeg tilhører ikke en av risikogruppene, bør jeg likevel vaksinere meg?

Folkehelseinstituttet har bestilt 400.000 vaksinedoser mer enn i fjor, og vi har nå 1,2 millioner vaksiner (år 2020) i Norge. Det er en stor jobb å vaksinere så mange mennesker på en forsvarlig måte på så kort tid. I tillegg beregnes det at ca 1,6 millioner personer tilhører en risikogruppe i vårt landstrakte land. Vaksinen er beregnet for de som tilhører en risikogruppe, eller bor med noen med nedsatt immunforsvar. 

Kan jeg vaksinere meg i desember?

Ja det kan du, men influensasesongen starter ofte rundt juletider, og det tar ca. 14 dager før maksimal beskyttelse oppnås. Det er derfor viktig at så mange som mulig som tilhører en risikogruppe vaksineres i god tid før jul. 

Oppdatert oktober 2020.

Kilder: Folkehelseinstituttet (FHI.no), Helsenorge, Forskning.no

Relaterte tips & råd